244-1074

חנוכית פליז לנרות, גב עם אריות חנוכיה וגפנים, ישראל, שנות ה50

back with lions, Chanuka lamp and vines, Israel, the 1950's

Start Price: $50 Sold for: $55