244-1075

חנוכית פליז לנרות, צורת מנורה תוצ' הדני, ישראל, שנות ה50

by Hadani, Israel, the 1950's

Start Price: $60 Sold for: $60