244-1076

חנוכית פליז לנרות, גב עם מכבי, כד שמן וכיתוב: "על הניסים ועל הנפלאות"

back showing Maccabi, oil jug and inscribed: "Al Hanisim Veal Haniflaot"

Start Price: $60 Sold for: $60