244-1077

חנוכית גב לנרות, תוצ' חן חולון צורת שער האריות, ישראל, שנות ה60

shaped like the lion gate, Israel, 1960's

Start Price: $80