244-1078

חנוכיה עשויה פליז עם לקה ירוקה צורת מפל מים, לנרות, פגמים קלים

shaped like a waterfall, slight damage

Start Price: $60