244-1080

חנוכית פליז לנרות, גב עם כיתוב "ישראל" וחיל נח מתחת לתמר, תוצ' רות, ישראל, שנות ה60

back with writing "Israel", and an image of a soldier resting uder palm tree, by Ruth, Israel, the1960's

Start Price: $60 Sold for: $65