244-1081

חנוכית פליז לשמן, גב עם אריות מגדל דוד וכיתוב: "ירושלים", תוצ' גמזו, ישראל, חתום (שמש לנר לא מקורי)

back with lions, David's tower and writing "Jerusalem", by Gamzu, Israel, (Shamash not original)

Start Price: $90