244-1082

חנוכית פליז לשמן, ישראל, שנות ה50 מצב מינט, גב עם סמלי 12 השבטים, אריות מחזיקים מנורה וכיתוב: "חנוכה"

mint condition, back with symbols of the 12 tribes, lions holding a menora and Hebrew incsription "Chanuka"

Start Price: $60 Sold for: $60