244-1083

חנוכית העצמאות, בסיס עם מוטיבים מתקופת קום המדינה, ומוסדות ציוניים, מאחור המכבים נלחמים

base with motifs from the founding of Israel period, backside showing Maccabees fighting

Start Price: $240