244-1086

קנקן וששה ספלי קרמיקה תוצ' לפיד, ישראל, שנות ה-60Start Price: $35