244-1087

צלחת קרמיקה עם עבודת תבליט איילות ופרחים, צבועה ביד, ישראל, שנות ה50, קוטר 28.5 ס"מ

of deer and flowers, handpainted, Israel, the 1950's, diameter 28.5 cm

Start Price: $25 Sold for: $75