244-1089

קופת קק"ל "נגב של צמיחה" הקופסה עשויה פח עם מפת יערות הקק"ל, פיתוח הנגב, ומאגרי המים (כתמי חלודה ומכות)

box made of tin with map of the forests of JNF, Negev development, and water reservoirs (rust stains, bumps)

Start Price: $40 Sold for: $40