244-1091

קופת קק"ל Make the wilderness bloom הקופה עשויה פח עם מפת מדינת ישראל בקוי 1967, תוצ' ארה"ב (פגמים זעירים)

box made of tin with map of the state of Israel in 1967 lines, made in USA (minor damage)

Start Price: $40