244-1093

קופת קק"ל "קרן קיימת לישראל2001 תרס"ב-תשס"ב," 100 שנה עשיה ציונית קרקע -מים- יעור" קופסה עשויה פח, עם מפת ארץ שראל בה מסומנים יערות הקק"ל (חום), פגמים ומכות

box made of tin with map of Israel, in which the forest of JNF are marked (brown) damages

Start Price: $40