244-1094

קופסת קק"ל צורת ספר, תוצ ישראל קניגסהופר ת"א, פליז עם בד חום, על הגב מפת ארץ ישראל בגבולות 1967

made by Israel Koenigshofer, Tel-Aviv, brass with brown cloth, on back, map of Israel in 1967 borders

Start Price: $120 Sold for: $160