244-1095

קופת קק"ל עשויה פלסטיק כחול עם מפת ארץ ישראל (בלי אילת)

showing map of Israel (without Eilat)

Start Price: $50