244-1100

שתי מעטפות של הקונגרס הציוני הל"ב, 1992 עם חתימות משתתפים

with signatures of participants

Start Price: $50 Sold for: $50