244-1102

אלו ואלו הוצ' שוקן ירושלים, תש"ב 1942, עם מכתב בתוך הספר בכתב ידו של הסופר, וחתום על ידו
שמואל יוסף עגנון

with handwritten signed letter by Agnon inside the bookShmuel Yossef Agnon

Start Price: $60 Sold for: $240