244-1104

עשרה מכתבים, מהם שבעה בכתב ידו, כולם חתומים על ידו 1928-1955
נמירובסקי - מרדכי נמיר

Mordechai Nemirovsky-Namir

Start Price: $60 Sold for: $90