244-1105

כתב מינוי עם ברכה מאת ראש הממשלה לאלוף צבי צור לרגל מינויו לרב אלוף ורמטכ"ל של צה"ל, 1.1.1961 (חתום וכן שני צילומים מטקס קבלת הדרגות
דוד בן גוריון

David Ben Gurion

Start Price: $1000