244-1110

שלושה ספרים עם הקדשות אישיות לצבי צור, מאת מחבריהם: גד יעקובי, כחוט השערה, אשר בן נתן, החוצפה לחיות, עזר ויצמן, לך שמים לך ארץStart Price: $70