244-1113

מפת ארץ הקודש לפי הברית החדשה תחריט נחושת בתוך ספר על הברית החדשה, מגדהבורג 1616
Bunting

a copper engraving inside a book about the New Testament, Magdeburg, 1616Bunting

Start Price: $80 Sold for: $85