244-1114

תחריט נחושת צבוע ביד, מפת הארץ הקדושה La Terre Sainte
N. de Fer

La Terre SainteN. de Fer

Start Price: $40 Sold for: $40