244-1120

תחריט נחושת צבוע ביד, מפת יהודה וארץ הקודש בזמן הטורקים, Judee ou Terre Sainte sous les Turcs, Laor 671
Robert de Vaugondy

Judee ou Terre Sainte sous les Turcs, Laor 671Robert de Vaugondy

Start Price: $50 Sold for: $50