244-1121

תחריט נחושת צבוע ביד, Palaestina in XII Tribus, ca 1750, Laor 325
Harenberg Jean Chr after Homani

Palaestina in XII Tribus, ca 1750, Laor 325Harenberg Jean Chr after Homani

Start Price: $220