244-1123

תחריט נחושת צבוע ביד שני גליונות A Complete map of the Holy Land, London 1774, Laor 257
Samuel Dunn

A Complete map of the Holy Land, London 1774, Laor 257Samuel Dunn

Start Price: $280