244-1347

סדר הגדה של פסח מתורגם מלשון הקודש ללשון ענגלאטורא, לונדון, תקס"ח 1808, אוצ הג. 516 (פגמים וכתמים)

London 5568 1808, Otsar Hag 516 (damages and stains)

Start Price: $350