245-1001

לוט בולי מס שעשועים שונים של עיריות ת"א, חיפה, נתניה, ירושלים, צפת ויפו, ערכים מיל, פרוטות ושקל, מצב טוב

Lot of various Amusement Tax labels, of the Tel Aviv, Haifa, Netanya, Jerusalem, Safed and Jaffa Municipalities, values mil, prutas and Shekel, good cond.

Start Price: $25 Sold for: $60