245-1002

שלושה גליונות של בולי עליה ערכים 50 מיל, 400 מיל, מצב MNH

Three sheets of an Immigration label, values 50 mil, 400 mil, MNH

Start Price: $25 Sold for: $55