245-1004

לוט בולי מס משפט בערכים שונים מיל וגרוש, כולל הדפסות שונות, וכן OPDA, HJZ וC.F, מצב משומש

Lot of Court Fee labels, various values mil and grush, including various prints, also HUZ, OPDA and C.F, used cond

Start Price: $25 Sold for: $30