245-1005

לוט בולי אגרת רשיון רדיו ובולי שרד קונסולריים, מצב טוב

Lot of Radio License Fee labels and Consular office labels, good cond.

Start Price: $25 Sold for: $50