245-1006

לוט של 4 גליונות הכולל: מס שעשועים בערך 2 מיל, היטל עינוגים של עיריית נתניה בערכים 2,4,5 אג', מצב MNH

Lot of 4 sheets, including: Amusement Tax approx. 2 mil, Entertainment Tax of the Netanya Municipality, values: 2, 4, 5 Ag., MNH cond.

Start Price: $50 Sold for: $65