245-1007

לוט בולי חבל ימי לישראל בולי א.ס.מת ולשכת עורכי הדין, מצב טוב

Lot of Chevel Yami L'Israel labels, lower tax and Israel Bar Association labels, good cond.

Start Price: $25 Sold for: $25