245-1008

אוסף קבלות ואמצעי תשלום כולל תלושי ופנקסי מזון, שיקים, קופונים, כרטיסי קולנוע ועוד, שנות ה40 ואילך

Collection of receipts and means of payment, including: food stamps and booklets, checks, coupons, cinema tickets and more, 1940's and onward

Start Price: $75 Sold for: $95