245-1010

אוסף אמצעי תשלום, כולל מאות פריטי תחבורה, אוטובוסים, מוניות ורכבות, קוים פרטיים, שנות השלושים ואילך

Collection of means of payment, including: hundreds of publ. transport items, busses, taxis railway, private lines, 1930's and onward

Start Price: $200 Sold for: $200