245-1011

לוט בולי כופר הישוב, וגליון של מגן ירושלים, ועד הקהילה, בערך 30 מיל , מצב טוב

Lot of Settlement Tax labels and a Magen Yerushalaim sheet, Community Committee, approx.. 30 mil, good cond.

Start Price: $25 Sold for: $50