245-1013

לוט של תעודות מלווה עממי 1949 תש"ט : 10 ל"י (2), 20 ל"י (2), 1955: 10 ל"י (4), 1954 : 10 ל"י (4), 1952 : 10 ל"י (8)

Lot of Teudot Malve Amami: 1949 : 10 LI (2), 20 Li (2) 1955: 10 Li (4), 1954: 10 Li (4), 1952: 10 Li (8)

Start Price: $25 Sold for: $25