245-1014

תשע תעודות מניה של Societe des Mines de Cho Don, סין 1925 (הוצא בפאריז, 1.10.1925)

Nine bearer bonds, Societe des Mines de Cho Don, China 1925, (issued in Paris 1.10.1925)

Start Price: $90