245-1016

לוט שטרות ומטבעות כל העולם כולל: שבעה שטרות, ו-5 סטים של מטבעות

Lot of banknotes and coins from around the world, seven banknotes and 5 sets of coins

Start Price: $25 Sold for: $25