245-1017

אלבום עם אוסף של 73 שטרות כולל איטליה, פורטוגל, ספרד, צרפת, יוון, טורקיה, סקנדינביה, ארצות ערב, אפריקה, אסיה כולל סין, וארצות אחרות

Album with a collection of 73 banknotes: Italy, Portugal, Spain, France, Greece, Turkey, Scandinavia, Arab Countries, Africa, Asia including China and others

Start Price: $35 Sold for: $45