245-1018

חמישה שטרות של הצבאות הכובשים של בעלות הברית את אוסטריה, איטליה וגרמניה והפיליפינים, וגרמניה אוסטריה את הבלקן

Five banknotes of the conquering armies of the Allied Forces of Austria, Italy and Germany, and the Filipinas, and Germany and Austria of the Balkan

Start Price: $25