245-1020

לוט 35 שטרות, כולל: א. גרמניה לפני ואחרי מלחמת העולם הראושנה, כולל Notgeld, ב. אוסטריה, ג. הונגריה ד. יוגוסלביה

Lot of 35 banknotes incl: a. Germany, pre and post WWI, incl. Notgeld, b. Austria, c. Hungary and d. Yugoslavia

Start Price: $25 Sold for: $25