245-1021

חמישים ושלושה שטרות ע"ס 50 מארק גרמניה, ברלין, 24.6.1929

Fifty three banknotes IAO 50 Marks, Germany Berlin 24.6.1929

Start Price: $50