245-1024

לוט 43 שטרות, כולל: מזרח אירופה, רוסיה הצארית לפני המהפכה, רוסיה אחרי המהפכה, רומניה, אוקראינה ופולין

Lot of 43 banknotes, Eastern Europe: Tsarist Russia before the revolution, post revolution Russia, Romania, Ukraine and Poland

Start Price: $25 Sold for: $30