245-1025

שטר עותמאני ע"ס רבע לירה טורקית, 1331 (1912), VF-XF

Ottoman banknote, IAO a 1/4 Turkish pound, 1331 (1912), VF-XF

Start Price: $90 Sold for: $100