245-1027

סט פרוף של מטבעות Euro 1999-2002 ס"ה של 12 ארצות

Proof coin set, Euro 1999-2002, for a total of 12 countries

Start Price: $25 Sold for: $25