245-1028

חמישה מטבעות כסף אימפריה עותמאנית ע"ס 20 Korush, סוף המאה ה19

Five silver coins, Ottoman Empire, 20 Korus, late 19th c

Start Price: $70