245-1033

כשנים וחצי ק"ג מטבעות כל העולם

Two and a half kilos of coins from all over the world

Start Price: $25 Sold for: $30