245-1034

לוט מטבעות כסף, ארה"ב: 1 דולר, 1889, 1921, 1922 (2), חצי דולר 1934, 1935 (2), 1937, 1939, 1940 (2), 1941(4), 1942, 1943 (2), 1944 (2), 1945 (2), 1953, 1964, ס"ה כ-357 גרם

Lot of silver coins, USA: 1 Dollar 1889, 1921, 1922 (2), 1/2 Dollar 1934, 1935 (2), 1937, 1939, 1940 (2), 1941 (4), 1942, 1943 (2), 1944 (2), 1945 (2), 1953, 1964, total 357 gm

Start Price: $150 Sold for: $160