245-1036

אוסף כ-730 מטבעות כל העולם מצבים שונים, תקופות שונות, לרוב המאה ה20

Collection of 730 coins from all over the world, various periods and conditions, mostly 20th C.

Start Price: $200